Από το απόγευμα της Τετάρτης 16 Μαρτίου 2021 και περί τις 7:30 μμ παρουσιάστηκε πρόβλημα σε κεντρική υποδομή αποθήκευσης δεδομένων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και ιστοσελίδων χρηστών και μονάδων.
Η διακοπή, επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών:

www.sch.gr
schoolpress.sch.gr
e-learning.sch.gr
meetings.sch.gr
lessons.sch.gr
φιλοξενία ιστοτόπων χρηστών και μονάδων στο κλασσικό σύστημα φιλοξενίας ιστοσελίδων (όχι στο νέο σύστημα webhost.sch.gr).
ιστότοπους άλλων υπηρεσιών που βασίζονται στο σύστημα αποθήκευσης που υπέστη βλάβη.

Η διαδικασία αποκατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτεί χρόνο.
Ζητούμε από τους χρήστες μας να μην προχωρούν…