Εγκύκλιο με οδηγίες για τον εορτασμό της  25η Μαρτίου στα σχολεία, υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο την 24η Μαρτίου:   
Α. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γίνονται εκδηλώσεις σύμφωνα με τις ταρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2ΟΙ7(Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α 142).
Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες.
Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.
Η παράδοση της σημαίας από τον Διευθυντή/ιρια – Προϊστάμενο/η των Δημοτικών…