Α. Η υπουργική αυτή απόφαση συντάχθηκε με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο και με δεδομένο ότι στην ελληνική επικράτεια τα περισσότερα σχολεία είναι πάνω από τετραθέσια.
Β. Το μειωμένο ωράριο στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία θα είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία τους, λόγω του ωρολογίου προγράμματος και του αριθμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, γιατί δεν θα ήταν δυνατό να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, λόγω των μειωμένων ωρών, ούτε να βρεθούν ωρομίσθιοι για μία έως τέσσερις ώρες σε ένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο.
Τα παραπάνω είπε στη Βουλή η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή, κατά τη σημερινή συζήτης σχετικής επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του ΚΚΕ  Γ. Δελή , και τόνισε τα εξής:
Το διδακτικό ωράριο:  Το διδακτικό…