05-12-22 Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για τη 12η περίοδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, σύμφωνα μα το περιεχόμενο του οποίου από την Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 μέχρι την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν στις  προηγούμενες περιόδους (νέες τοποθετήσεις κ.λπ.).

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους), θα μπορούν από την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην πλατφόρμα moodle.

Το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ