07-12-22  Εισαγωγική επιμόρφωση-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ &ΕΒΠ σε ενδιαφέρουσα κλ.π

Tο διευκρινιστικό έγγραφο ΕΔΩ