1-9-2022 Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Π.Ε

Το σχετικό έγγραφο εδώ