12-10-22 Διάθεση καινοτόμου απτικού εκπαιδευτικού υλικού επικοινωνίας για την εκπαίδευση μαθητών με τυφλοκόφωση και πολυαναπηρίες 

Το ενημερωτικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ