12-12-22 Πρόσκληση ΙΕΠ (του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης με θητεία τετραετούς διάρκειας:

1. στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

2.στο Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

Το έγγραφο ΕΔΩ