14-09-22 Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας

Το πρόγραμμα ΕΔΩ 

Το έγγραφο με τις λεπτομέρειες ΕΔΩ