20-10-22 Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αβάθμιας – Ββάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αβάθμιας – Ββάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρ. Μακεδονίας και Ν. Αιγαίου προκειμένου να οριστούν

Η πρόσκληση ΕΔΩ