24-11-22 Τροποποίηση της έδρας του ειδικού εξεταστικού κέντρου Θεσσαλονίκης του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιοδου 2022

Η ανακοίνωση ΕΔΩ