26-10-22 Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας

Η απόφαση ΕΔΩ 

Ο τελικός οδηγός ΕΔΩ 

Η φόρμα πολλαπλασιαστή ΕΔΩ 

Η φόρμα ΣΕΕ ΕΔΩ