Τμήματα Αποφοίτων –  Γ’ Λυκείου

Στη Γ’ Λυκείου, απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στην προετοιμασία που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση των εισαγωγικών εξετάσεων. Οι άπταιστα καταρτισμένοι καθηγητές μας διδάσκουν στους υποψηφίους την τεχνογνωσία και τις μεθόδους διαχείρισης – αφομοίωσης της εξεταστέας ύλης. Τρεις φορές το μήνα, εξάλλου οι μαθητές εξετάζονται σε τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής αποκτά αυτοσυνειδησία και ο διδάσκων δύναται να εντοπίσει αδυναμίες που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης. Η μέθοδος αυτή, χρόνια τώρα, χαρακτηρίζεται απόλυτα ευδόκιμος και γι’ αυτό τα ποσοστά επιτυχίας των παιδιών μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις πλησιάζουν το 100% στα ΑΕΙ. Οι απόφοιτοί μας ξεχωρίζουν για την κατάρτισή τους στα πανεπιστήμια όπου και φοιτούν.

Χειμερινό Πρόγραμμα

Θετικές Επιστήμες

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 6 ώρες / εβδομάδα
Φυσική 4 ώρες / εβδομάδα
Χημεία 4 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 4 ώρες / εβδομάδα

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Φυσική 4 ώρες / εβδομάδα
Χημεία 4 ώρες / εβδομάδα
Βιολογία 4 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 4 ώρες / εβδομάδα

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 6 ώρες / εβδομάδα
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον 3 ώρες / εβδομάδα
Αρχές οικονομικής θεωρίας 3 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 3 ώρες / εβδομάδα

Θερινό Πρόγραμμα ( διάρκειας 5 εβδομάδων )

Σκοπός των θερινών μαθημάτων είναι οι μαθητές να καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι της ύλης των πανελληνίων εξετάσεων το οποίο θα βοηθήσει στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για επαναλήψεις.

Θετικές Επιστήμες

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 8 ώρες / εβδομάδα
Φυσική 5 ώρες / εβδομάδα
Χημεία 5 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 4 ώρες / εβδομάδα

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Βιολογία 5 ώρες / εβδομάδα
Φυσική 5 ώρες / εβδομάδα
Χημεία 5 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση – Λογοτεχνία 4 ώρες / εβδομάδα

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 8 ώρες / εβδομάδα
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον 4 ώρες / εβδομάδα
Αρχές οικονομικής θεωρίας 4 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση 4 ώρες / εβδομάδα

Διαγωνίσματα Αποφοίτων

Τα διαγωνίσματα διεξάγονται στο χώρο του φροντιστηρίου συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν προκαθοριστεί. Εξετάζουν το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων από τους μαθητές καθώς επίσης και την εξοικείωση με την διαδικασία των εξετάσεων.