Τμήματα Β’ Λυκείου

Η παρακολούθηση των μαθημάτων κρίνεται απαραίτητη για μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές στη Β’ Λυκείου κατατάσσονται σε ομοιογενή τμήματα ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν στην Γ’ Λυκείου.

Ο μαθητής επιλέγει το επιστημονικό πεδίο που θα ακολουθήσει και διδάσκεται σημαντικό κομμάτι της εξεταστέας ύλης της Γ Λυκείου που θα αντιμετωπίσει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προετοιμάζεται από νωρίς αποφορτίζοντας την τελευταία τάξη από τις υψηλές απαιτήσεις και την ψυχολογική πίεση.

Χειμερινό Πρόγραμμα

Θετικές Επιστήμες

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 4 ώρες / εβδομάδα
Φυσική 3 ώρες / εβδομάδα
Χημεία 2 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση 2 ώρες / εβδομάδα

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 4 ώρες / εβδομάδα
Φυσική 3 ώρες / εβδομάδα
Χημεία 2 ώρες / εβδομάδα
Βιολογία 2 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση 2 ώρες / εβδομάδα

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα Διδακτικές Ώρες
Μαθηματικά 6 ώρες / εβδομάδα
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον 2 ώρες / εβδομάδα
Αρχές οικονομικής θεωρίας 1 ώρες / εβδομάδα
Έκθεση 2 ώρες / εβδομάδα

Θερινό Πρόγραμμα από Β’ λυκείου προς Γ’ Λυκείου

Ανατρέξετε στο θερινό Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου ή πατήστε στον σύνδεσμο :   Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγωνίσματα Β’ Λυκείου

Τα διαγωνίσματα διεξάγονται στο χώρο του φροντιστηρίου συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν προκαθοριστεί. Εξετάζουν το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων από τους μαθητές καθώς επίσης και την εξοικείωση με την διαδικασία των εξετάσεων.