Εγγραφές στο φροντιστήριο Πρότυπο

Χειμερινά τμήματα

Οι εγγραφές για τους μαθητές που θέλουν να ενταχθούν στα χειμερινά τμήματα ξεκινούν την 1 Μαρτίου.

Θερινά τμήματα

Οι εγγραφές για τους μαθητές που θέλουν να ενταχθούν στα θερινά τμήματα ξεκινούν την 1 Μαρτίου και ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου.

Αριθμός τμημάτων αυστηρά περιορισμένος.