Ημερίδα και τεστ Επαγγελματικου Προσανατολισμόυ

Το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ , σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ , διοργανώνει κάθε χρόνο ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ο  Επαγγελματικός Προσανατολισμός θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων που θέτει το άτομο με απώτερο σκοπό μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Μέσα από τις στοχευμένες δια ζώσης και online Συνεδρίες Συμβουλευτικής, στόχος είναι ο νέος να συνειδητοποιήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, να εντοπίσει τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του καθώς και να χαρτογραφήσει τις επιθυμίες του. Επίσης, ο μαθητής θα μπορέσει να ενημερωθεί για την αγορά εργασίας, τις σχολές και τα τμήματα που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες επιλογές στο σημερινό απαιτητικό επαγγελματικό και εργασιακό τοπίο.